Priser

Grundtakst pr. time

  • Zone 1: 710,-
  • Zone 2: 940,-
  • Zone 3: 1195,-

Tillæg pr. time

  • Aften/nat, kl. 17-07: 82,-
  • Weekend/helligdage: 153,-
  • Krævende opgaver: 128,-

Prisen inkluderer forberedelse, efterbehandling, transport og administration. Tolkning er momsfritaget.

Krævende opgaver er f.eks. tolkninger ved konferencer, retstolkninger, tolkning i kirken og fremmedsprogstolkning. Det er tolkninger med særligt komplekst indhold eller opgaver med et højt fagligt niveau.

Kræver en opgave to tolke, faktureres der dobbelt takst.

Ved akutte opgaver opkræves der for minimum 4 tolketimer efter pågældende zonetakst. Akutte opgaver betyder at opgaven er bestilt samme dag.

Zoneinddeling:

Region Sjælland og Region Hovedstaden er inddelt i tre zoner efter postnumre:

  • Zone 1: under 25 km fra virksomhedsadresse i København til tolkestedet
  • Zone 2: mellem 25-75 km fra virksomhedsadresse i København til tolkestedet
  • Zone 3: over 75 km fra virksomhedsadresse i København til tolkestedet

Ved tolkninger vest for Storebælt og i udlandet faktureres en samlet pris for hele opgaven. For yderligere oplysninger kontakt da aTolk.

Leveringsbetingelser:

Tolketimer afregnes pr. påbegyndte halve time, dog minimum én time. Ved overskridning af den aftalte tolketid, faktureres der yderligere for hver påbegyndte halve time.

I tilfælde af, at tolkebrugeren udebliver fra en aftalt tolkeopgave uden at give besked til tolken, venter tolken i 30 minutter. Derefter forlader hun stedet, og opgaven faktureres til fuld pris.

Andre udgifter:

Er der ekstraudgifter ved tolkeopgaven, som f.eks. entréudgifter eller lignende, dækkes disse af tolkebestilleren.